Zastanawiasz się czy potrzebujesz pozwolenie na budowę wiaty?

Aktualnie nie trzeba pozwolenia i nie trzeba zgłoszenia dla wiat do 50m2.

Zasady budowy wiaty bez pozwolenia i bez zgłoszenia:

- o powierzchni zabudowy do 50 m2,

- sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,

- łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,

- roboty nie są prowadzone przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

- przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Definicja wiaty w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

Pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

Definicja wiaty w orzecznictwie sądowym:

Budowla nie posiadająca co najmniej jednej ściany, wsparta na słupach, które są podstawowym elementem konstrukcyjnym.

phone form icon
mail form icon